Почитувани соработници,

Вашата анкета е успешно пополнета! За ваша евиденција, зачувајте го лицето кое што е анкетирано доколку во иднина од Вас се побара да корегирате некои од податоците.

Доколку имате потреба од дополнителни прашања контактирајте на info@insider.mk или +389 71 210 471.

Тимот на Инсајдер ИД