Почитувани соработници,

Квотата со зададените деморафски карактеристики е надмината! Вашата анкета не е евидентирана и нема да биде вклучена во комплетираните анкети. Ве молиме запазете ги квотите и лицата кои треба да се анкетираат.

За ваша евиденција, зачувајте го лицето кое што е анкетирано доколку во иднина од Вас се побара да корегирате некои од податоците.

Доколку имате потреба од дополнителни прашања контактирајте на info@insider.mk или +389 71 210 471.

Тимот на Инсајдер ИД