Истражувањето на пазар е процес на собирање податоци за да се утврди дали одреден производ / услуга ќе ги задоволи потребите на своите клиенти. Со ефикасно истражување на пазарот, Вашата компанија може да добие вредни информации за Вашите конкуренти, економските промени, демографијата, тековните трендови на пазарот и потрошувачките навики на Вашите клиенти.

Видови на Истражување на пазар

Ако се прашувате, што точно претставува истражувањето на пазарот и кои видови на бизниси имаат потреба од истражување на пазарот, тогаш вашиот одговор следи во продолжение. Истражување на пазарот се состои од два типа на истражување, примарно и секундарно, и речиси секој тип на бизнис, со цел да биде успешен, бара истражување на пазарот.

Примарните истражувања ја следат ефикасноста на продажбата, постоечките практики на бизнисите, квалитетот на услугите, како и алатки кои се користат за комуникација. Покрај тоа, таа, исто така, ја оценува моменталната конкуренција на пазарот преку оценување на бизнис плановите на вашите конкуренти.

Секундарното истражување е собирање на веќе објавени податоци со цел да се создаде база на податоци којашто помага да се анализира дадена состојба. Се кројат стратегии за бенчмаркинг и помага во одредувањето на пазарни сегменти каде компанијата треба да цели.

Важноста на истражување на пазарот

Со секој изминат ден, економијата станува се повеќе и повеќе конкурентна, но потребата од соодветно знаење за проблемите и желбите на Вашите клиенти сепак е составен дел за секој бизнис. Истражување на пазарот е најдобар начин да се зголеми задоволството на клиентите, да се разберат факторите кои влијаат на вашиот бизнис и да се зголемат вашите перформанси.

Еве три причини зошто истражување на пазарот не може да се игнорира:

Истражување на пазарот може да гарантира за успехот на Вашите маркетинг кампањи, како и на продажбата.

Истражување на пазарот не само што помага во идентификување на нови бизнис можности, но, исто така, помага во дизајнирање на маркетинг кампањи, кои директно ќе се концентрираат на интересот на потенцијалните потрошувачи и ќе помогне во зголемување на продажбата. Пазарното истражување обезбедува корисни информации во врска со потенцијалот на одреден сегмент од пазарот, во одредено време, и во рамките на одредена возрасна група.

Истражување на пазарот може да ви помогне да ги дознаете сите ваши конкуренти.

Истражувањето на пазар е добра алатка за оценување која може да биде од голема корист во компаративните студии. Со него можете да го следите напредокот на вашата компанија, како и растот на вашите конкуренти. Можете да изведете и бизнис стратегии кои ќе ве однесат чекор понапред од Вашите бизнис ривали.

Истражување на пазар може да ви помогне да ја намали загубата на Вашиот бизнис.

Со истражување на пазарот, можете да ги намалите шансите за загуба во голема мера. Пред лансирање на одреден производот / услуга, може да се идентификуваат потенцијалните проблеми, па дури и се утврдат соодветни решенија. Истражувањето спроведено по лансирањето на новиот производ / услуга може да ви помогне да ги пронајдете сите ,,дупки” и да се изработат соодветни планови за да се спречи таа загуба и да се зголеми профитот.

Зошто компаниите спроведуваат истражување на пазарот?

Истражувањето на пазар потребно е да се спороведува континуирано доколку сакате да бидете во чекор со најновите трендови на пазарот и да се здобиете со конкурентна предност. Да се разбере потребата од истражување на пазарот и да се користи барем еднаш во годината е од витално значење со цел да се дојде до вашата целна група и да се зголеми продажбата.

Еве зошто Вашата компанија треба да спроведе истражување на пазар:

  1. Идентификување на проблематичните области во вашиот бизнис;
  2. Разбирање на потребите на постоечките клиенти и зошто тие ја избраа токму вашата услуга / производ во однос на конкурентите;
  3. Идентификување на нови бизнис можности и менување на трендовите на пазарот;
  4. Пронаоѓање нови области за проширување на бизнисот и зголемување на базата на клиенти;
  5. Откријте ги потенцијалните клиенти и нивните потреби;
  6. Поставете остварливи цели за раст на бизнисот, продажба, и развој на најновиот производ и
  7. Да се добијат добри информации во врска со состојбата на пазарот и да се развијат ефективни стратегии.

За сите дополнителни информации во однос на истражувањата на пазари, на нашиот тим ќе му претставува задоволство да Ви ги одговори.