Трета година под ред Инсајдер ИД го спроведува истражувањато со кое се дефинира во кои маркети пазарат Македонските потрошувачи, како на национално така и на регионално ниво. Од истражувањето се прогласуваат “Топ 3 Маркети според потрошувачите во Р.Македонија”

Во годинешното истражување, со исклучок на нализа на самите ланци на маркети, се анализира и влијанието на промотивните активности и влијанието на ценовите акции при одлуката за купување. Исто е обработено влијанието на цената за 20 различни категории на производи, кое што овозможува како маркетите така и производителите и дистрибутерите да го анализираат генералното влијание на цената.

Истражувањето ги одговара следните прашања:

  1. Кои се преферирани маркети на национално ниво?
  2. Кои се преферирани маркети на регионално ниво?
  3. Колку често потрошувачите менуваат локација за купување?
  4. Колкаво е влијанието на промотивните активности при носење на одлуката за купување?
  5. При избор на два производи, колку често потрошувачите го бираат тој со пониска цена?
  6. Генерално влијание на цената за 20 категории на производи.

ПОГЛЕДНЕТЕ ЈА СОДРЖИНАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

ПОБАРАЈТЕ ПОНУДА ЗА ИЗВЕШТАЈОТ

* со поднесување на долната апликација добивате финансиска понуда за извештајот;