За креирање на успешна стратегија за развој на иновациите и претприемништвото, потребно е дефинирање на размислувањето на сегашните и идните претприемачи.

Во продолжение е линкот за пополнување на прашалникот за моменталните и идните македонски претприемачи. Анкетата е целосно анонимна, за кое што попочнување ќе ви бидат потребни помеѓу 7 – 12 минути во завосност од Вашите одговори.

Доколку имате технички проблем или Ви се потребни повеќе информации во однос на истражувањето тимот на Инсајдер ИД Ви стои на располагање преку info@insider.mk или +389 71 210 471.

Линк до анкетата