Истек на време за пополнување
0 Comments

Истек на време за пополнување

Почитувани соработници, Истече времето за пополнување на започнатата анкета! Ве молиме искористете нов токен за пополнување на нова анкета. Доколку имате потреба од ...

Надмината квота!
0 Comments

Надмината квота!

Почитувани соработници, Квотата со зададените деморафски карактеристики е надмината! Вашата анкета не е евидентирана и нема да биде вклучена во комплетираните анкети. ...

Успешно завршена анкета!
0 Comments

Успешно завршена анкета!

Почитувани соработници, Вашата анкета е успешно пополнета! За ваша евиденција, зачувајте го лицето кое што е анкетирано доколку во иднина од Вас ...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!