Што се KPI (Key Performance Indicators)?
0 Comments

Што се KPI (Key Performance Indicators)?

KPI (Key Performance Indicator) е мерлива вредност која прикажува колку ефективно и ефикасно една компанија ги исполнува своите поставени цели. Организациите ...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!